Вибори 2012

Вибори 2012 17-й виборчий округ

Олександр Мальченко

 

Передвиборча програма: Олександр Мальченко

Передвиборна програма
МАЛЬЧЕНКА ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙОВИЧА
Виборчий Округ №17.
I. Загальні положення
Метою мого висування кандидатом у народні депутати України є відчуття сил та можливостей по вкладанню частки своєї праці в створення дійсно справедливого суспільства, яке базується на загальнолюдських цінностях, побудові демократичної правової держави, яка б давала рівні можливості для розвитку і реалізації прагнень, здібностей та ініціативи усіх своїх громадян, забезпечувала надійні соціальні гарантії, гідний рівень їх життя.
Усвідомлюючи те, що значна частина жителів округу знаходиться сьогодні на межі виживання, першочерговим завданням вбачаю кропітку та сумлінну працю для покращення життєвих умов населення та розробці і впровадженню “Програми соціально-економічного розвитку регіону в 2012–2016 році”, яка передбачала б основну мету – створення нових робочих місць та боротьбу з безробіттям.
Переконаний, що найвищою цінністю на землі є Людське життя, тому зобов’язуюсь прикласти всі свої знання, вміння, зусилля, в разі обрання мене депутатом, на благо людей.
II. Робота в інтересах виборців округу:
- основну увагу звернути на боротьбу з безробіттям, надавати активну допомогу у створенні нових робочих місць;
- вирішувати питання планування та надходження коштів державного бюджету на потреби медицини та освіти;
- п’ятдесят відсотків надходжень до місцевих бюджетів залишати на потреби місцевих громад;
- особливу увагу приділити реконструкції та розвитку систем транспортного сполучення та якості автомобільних доріг;
- впровадити в окрузі систему цінової політики для реалізації медикаментів, ліків та комунальних послуг, зробити ці товари доступними для незахищених верств населення;
- не допускати підвищення комунальних послуг без підвищення життєвого рівня;
- на протязі 4–5 років вирішити питання забезпечення населення Округу якісною питною водою;
- на протязі 3-х років забезпечити державним житлом офіцерів ЗС України, працівників міліції, офіцерів запасу;
- проаналізувати структуру неповернутих вкладів, вимагати повернути заощадження малозахищеним верствам населення;
- змусити законними методами переукласти договори між селянами-власниками земельних паїв та підприємствами-орендаторами в питанні встановлення оплати за користування паєм в розмірі не менше 12% від валового збору урожаю;
- виступати представником інтересів громадян та підприємств округу в державних установах, міністерствах, відомствах, для захисту їхніх особистих інтересів;
- регулярно проводити зустрічі з жителями округу.
III. Робота на державному рівні
Двадцятирічне реформування економічної, політичної та соціальної сфери країни не дає бажаних результатів, недопустимо низьким залишається рівень життя населення, смертність прийняла загрозливий для нації характер, державу залишають тисячі молодих працездатних талановитих людей, втрачається обороноздатність, науковий та промисловий потенціал. Тільки термінова та ефективна праця наступної Верховної Ради разом з виконавчою владою здатна зупинити цей процес. Перспективи України бачу в наступному:
3. 1. Економічна політика.
Економіка країни повинна бути тільки соціально орієнтована:
а) для виходу України з економічної кризи необхідно реально захистити та стимулювати вітчизняного промислового товаровиробника шляхом зменшення всіх видів податків:
- сума всіх податків для виробника – 22%, іншим – 33%;
- сума податків на заробітну плату – 20%;
б) малі підприємства та підприємці оплачують патент;
3.2. Соціальна політика:
а) забезпечити вільний розвиток людини, на основі зміцнення кожної, окремо взятої, сім’ї – гаранту міцної, сильної держави.
б) повернути престиж професії хлібороба та всіх інших працівників сільського господарства,покращити умови їх нелегкої праці.
в) повести дійсну, а не умовну, боротьбу зі злочинністю, корупцією та бандитизмом, реально задіяти весь наявний потенціал МВС, забезпечивши соціальні та правові гарантії людям а також можливість спокійного життя;
г) лояльно відноситися до релігії, сприяти зміцненню релігійних громад і перетворенню їх в центри духовної культури.
3.3. Молодіжна політика:
а) відновити роботу спортивних клубів, гуртків та секцій за рахунок організації благодійних центрів та передбачених бюджетних коштів, які відвернуть молодь від наркотиків, вулиць, криміналу;
б) боротися з наркоманією, розтлінням та бездуховністю;
в) покращити умови життя в гуртожитках, підвищити стипендії.

______________ Мальченко О.А.
Комментирование данной новости запрещено.