Вибори 2012

Вибори 2012 17-й виборчий округ

Програми партій: Ліберальна партія України

Людина понад усе !

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Україна – європейська держава. У більшості європейських країн при владі знаходяться ліберальні партії. Європейська ліберально-демократична система базується на засадах Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (прийнятого ООН у 1966 р.), Конвенції про захист прав і основних свобод людини (прийнятої Радою Європи у 1950 р.), відповідно до яких люди наділені не від’ємними базовими «природними» правами – правом на життя, правом на свободу та на приватну власність, гарантом яких виступає правова держава. Ліберальна партія України ставить перед собою завдання протягом 2012-2017 років, добитись відродження добробуту домашніх господарств - родин на рівні середніх показників індексу ООН людського розвитку, шляхом подолання корупції в Україні.
Відповідно першої статті Конституції України, обіцяємо протягом 2012-2017 років, забезпечити для кожного громадянина України додержання семи свобод.