Вибори 2012

Вибори 2012 17-й виборчий округ

Комуністична партія України

 

Програми партій: Комуністична партія України.

Передвиборна програма
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

Україна опинилась у тяжкій соціально-економічній та гуманітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня і непідсудність багатіїв, зруйноване господарство, "розтоптаний" зовнішніми кредиторами державний суверенітет, бідність та відсутність соціальних гарантій, падіння суспільної моралі – це реальність, яку капіталізм приніс Україні.
Відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною помилкою. Єдиний вихід із ситуації – демонтаж капіталістичних відносин, спрямування суспільства і держави в надійне русло соціалістичного розвитку.

Ми віримо у можливість побудови демократичного суспільства без експлуатації людини людиною.

Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу і встановлення справжнього народовладдя.

Ми будемо будувати економіку у центрі якої – найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людей, досягнуте не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та ефективного розподілу створених суспільством матеріальних благ.

Ми пропонуємо народу альтернативу капіталістичному занепаду – соціалістичне суспільство справедливості та гуманізму.

У зв’язку з цим ми забезпечимо:

Перемогу над безробіттям, бідністю і відсталістю

• Конституційне підтвердження права народу на володіння природними ресурсами, землею, виробничими активами. Закріплення за державою права на їхнє використання в інтересах суспільства.
• Повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки.
• Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка продукції машинобудування в структурі ВВП має становити не менше 30%, частка наукомісткої продукції – не менше 15%.
• Заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
• Зміцнення державних банків, які будуть кредитувати промисловість і сільгоспвиробника під низький процент.
• Державна підтримка виробництва вітчизняних ліків, побутової техніки, одягу та взуття.
• Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка оплати праці в собівартості продукції – не нижче 60%.
• Державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних та тютюнових виробів.
• Державна підтримка кооперативних господарських об'єднань громадян, насамперед – кооперативів селян.
• Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7% ВВП.
• Повне оподатковування офшорних операцій, заборона офшорним компаніям володіти акціями українських підприємств.
• Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення податків на споживання предметів розкоші.
• Посилення державного контролю над ціноутворенням.
• Відтворення мережі державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, аптек.
• Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.
• Встановлення заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої по промисловості. Надання медикам, працівникам культури та освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців.
• Збереження та розширення соціальних пільг.
• Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення поваги та гідного життя ветеранам.
• Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зобов'язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів).
• Повернення трудових заощаджень.
• Конституційне гарантування першочергового фінансування соціальних видатків.

Перемогу над корупцією

• Законодавче закріплення проведення референдумів у вирішенні важливих суспільних питань.
• Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.
• Введення виборності суддів.
• Заборона приватизації державних підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства.
• Ліквідація статусу недоторканості для представників влади.
• Жорстке покарання за зловживання владою.
• Скорочення видатків на утримання керівних осіб.
• Прийняття Закону, який унеможливить сімейственість і клановість кадрів.
• Розширення повноважень Рахункової палати.
• Перехід до формування Державного бюджету "знизу".

Зміцнення державного суверенітету

• Пріоритет зовнішньої політики – вступ до Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського економічного союзу.
• Припинення співробітництва із МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у першу чергу – в рамках СОТ.
• Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.
• Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним вимогам.
• Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки.
• Забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Надання їм статусу державного службовця.

Збереження здоров’я українського народу

• Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.
• Відродження державної мережі медичних установ, насамперед – у малих містах та територіях сільрад.
• Забезпечення модернізації медичних установ, передусім – пологових будинків та дитячих лікарень.
• Забезпечення закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження життя громадян України.
• Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями.
• Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг.
• Посилення відповідальності за екологічним довкіллям.

Доступність якісної освіти

• Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
• Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від ВВП.
• Модернізація матеріальної бази навчальних закладів державної форми власності.
• Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили.
• Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській місцевості.

Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ

• Розгортання масштабного будівництва соціального житла.
• Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції.
• Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для осіб, які користуються пільгами.
• Зобов'язання роботодавців забезпечувати житлом своїх працівників.
• Повернення в державну власність об'єктів ЖКГ. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.
• Видатки на комунальні послуги не повинні перевищувати 10% доходів сім’ї.
• Посилення відповідальності за афери з житлом.

Моральне оздоровлення суспільства

• Збільшення чисельності та рівня фінансування державних культурних установ, бібліотек, книжкових магазинів, передусім – у малих містах та сільській місцевості і підвищення рівня соціальної захищеності їх працівників.
• Відродження мережі державних оздоровчих установ для дітей.
• Заборона пропаганди сексуальної розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії та національної ворожнечі.
• Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які співробітничали з нацистським режимом та тих, хто сьогодні пропагує ці ідеї.
• Створення державних ефективних програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й СНІДу серед молоді.
• Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій.
• Надання через референдум російській мові статусу другої державної.

Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквідацію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може розв'язати всі питання, що стоять перед суспільством.

Ми повернемо країну народу!

Уперед, до соціалізму!

Перший секретар
ЦК Компартії України П.М.Симоненко
Комментирование данной новости запрещено.