блоги Ладижина

Блоги Ладижина
Народний центр екологічного контролю 15 апреля 2015

Несплачений рахунyок. Як вугільні електростанції руйнують наше здоров’я(зі скороченнями).

Звіт Альянсу з охорони здоров‘я та довкілля.
Після публікації статті в № 2 екологічного вісника, де нами було перекладено частково витяги з вказаного Звіту за пропозицію ГО "Ладижинська громадська рада" Національним екологічним центром України було перекладено повну версію Звіту. Пропонуємо всім подивитись по новому на вугільні ТЕС на прикладі Ладижинської ТЕС.

Протягом десятиліть обсяги використання вугілля в Європі стабільно зменшувалися, але в останні кілька років частка вугільної енергетики дещо зросла. Вугілля, як і раніше, залишається основним енергоносієм в Європі, його частка в енергобалансі становить близько чверті.
Існують плани з будівництва близько 50 нових вугільних електростанцій. Однак за подальше використання вугілля людству доведеться заплатити дорогу ціну, про яку законодавці навряд чи замислюються, це – шкода здоров’ю простих людей. Адже витрати на лікування покриваються особисто людьми та за рахунок видатків державного бюджету на потреби охорони здоров’я. http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/62_image001.jpg
Також страждає економіка загалом, головним чином через перебування працівників на лікарняному та тимчасову втрату ними працездатності. Як забруднення повітря від вугільних електростанцій впливає на здоров’я?
Вугільні електростанції є потужним джерелом забруднення атмосфери в Європі, яке європейські фахівці з респіраторних захворювань називають «невидимим вбивцею» і одним з найсерйозніших загроз для здоров’я населення. Забруднення повітря виливається у ряд проблем зі здоров’ям, включаючи зростання ризику виникнення респіраторних і серцево-судинних захворювань.
Завдання даного звіту, складеного Альянсом з охорони здоров’я та довкілля, наступні:
Огляд наукових доказів того, як забруднення повітря впливає на стан здоров’я і яку роль у цьому відіграють викиди вугільних електростанцій; ;
Перша в історії оцінка економічних наслідків захворювань, викликаних забрудненням повітря від експлуатації вугільних електростанцій в Європі;
Опитування провідних фахівців у сфері охорони здоров’я, медиків і законодавців щодо проблем, пов’язаних з використанням вугілля в енергетиці;
Збір рекомендацій чиновників і фахівців у сфері охорони здоров’я щодо зниження впливу атмосферного забруднення на здоров’я населення.
http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/2388_image007.jpg

Викиди від вугільних електростанцій в Європі істотно посилюють тягар забруднення довкілля. Результати останніх досліджень, опубліковані у даному звіті, показують, що лише на території Європейського союзу вони стали причиною понад 18 200 ранніх смертей, близько 8500 випадків захворювань на хронічний бронхіт і понад 4 мільйони втрачених робочих днів на рік.
За оцінками, економічні витрати, пов’язані з впливом спалювання вугілля на здоров’я європейців, складають до 42,8 мільярдів євро на рік. А якщо до цього показника додати викиди вугільних електростанцій у Хорватії, Сербії і Туреччині, то кількість ранніх смертей зростає до 23 300, що еквівалентно 250 600 втрачених років життя, а розмір загальних витрат зростає до 54,7 млрд. євро на рік. http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/2218_image009.jpg
Ці витрати в основному пов’язані з респіраторними та серцево-судинними за- хворюваннями, які в Європі займають провідні позиції серед хронічних захворювань. У цілому на частку вугільних електростанцій, що працюють у Польщі, Румунії та Німеччині, припадає більше половини від загального показника проблем зі здоров’ям.
Крім того, спалювання вугілля на території Болгарії, Чехії, Франції, Греції, Сербії, Туреччини та Великобританії також має суттєві наслідки.
Забруднення атмосферного повітря: головна загроза здоров’ю Існує велика кількість наукових доказів того, що забруднення повітря впливає на здоров’я і призводить до хронічних захворювань та відносно ранньої смертності. Хоча за останні роки якість атмосферного повітря в Європі поліпшилася, забруднення повітря, як і раніше, є істотним чинником ризику для здоров’я населення.
За оцінками Європейського агентства з охорони довкілля (ЕЕА), 80–90 % європейських городян є чутливими до дії зважених часток і озону, рівень яких перевищує норми, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВОЗ). Хоча на вугільні електростанції припадає незначна частина загального забруднення атмосферного повітря, вони є найбільш важливим джерелом промислового забруднення повітря.
Велика вугільна електростанція за рік викидає кілька тисяч тон небезпечних речовин, що забруднюють повітря, а її експлуатаційний ресурс становить не менше 40 років. Будівництво нових вугільних електростанцій – це продовження впливу небезпечних викидів на здоров’я населення протягом багатьох років.http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/9298_image011.jpg
Крім того, це зведе нанівець короткострокові результати зниження рівня забруднення повітря в інших галузях промисловості. Подвійна загроза здоров’ю людей: забруднення повітря і зміна клімату.
На думку генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ), вугільні електростанції є основним чинником зміни клімату, що несе головну загрозу здоров’ю населення у ХХІ столітті. Вугілля є найбільш вуглецевоємним джерелом енергії в ЄС, що сприяє утворенню близько 20 % загального обсягу викидів парникових газів. Ми отримуємо все більше доказів того, що здоров’я жителів Європи потерпає від зміни клімату, а вчені б’ють на сполох стосовно очікуваного зростання захворювань і смертності протягом найближчих десятиліть.
Поступове скорочення використання вугілля у роботі електростанцій і теплоелектростанцій Європи є необхідним заходом для запобігання довгострокового впливу зміни клімату на здоров’я. Цей процес також принесе користь і у короткостроковій перспективі, знижуючи рівень забруднення повітря.
Основні загрози для здоров’я
Вугільні електростанції погіршують якість атмосферного повітря в Європі, яка і без того є дуже низькою, в основному завдяки таким галузям, як транспорт, промисловість, опалення житлових приміщень та сільське господарство.
Вугільні електростанції викидають зна-чну кількість зважених часток, сірчаного газу і оксидів азоту, які опосередковано сприяють утворенню озо- ну. Особливу загрозу для здоров’я становлять дрібні зважені частки (PM2,5) і озон. Всі жителі Європи потерпають від забруднення атмосферного повітря, зумовленого спалюванням вугілля,враховуючи той факт, що речовини-забруднювачі можуть переміщатися на значні відстані і перетинати кордони .
Існує велика база доказів того, що тривала дія цих забруднюючих речовин негативно позначається на роботі легенів і серця, спричиняє такі хронічні за- хворювання дихальних шляхів, як хронічний бронхіт, емфізема та рак легенів, а також захворювання серцево-судинної системи – інфаркт міокарда, застійна серцева недостатність, ішемічна хвороба серця і серцева аритмія.http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/83_image005.jpg
До гострих належать такі респіраторні симп- томи, як утруднення дихання, кашель, загострені на- пади астми. Найбільш вразливі до таких захворювань діти, літні люди і пацієнти, які вже мають з інші хвороби. У результаті проведених нещодавно досліджень було доведено, що забруднення повітря також може бути причиною недостатньої ваги новонароджених та ранніх пологів у результаті впливу забрудненого повітря на організм матері під час До інших небезпечних речовин, що викидаються з труб вугільних електростанцій, належать важкі метали (такі як ртуть) і стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), діоксини і поліциклічні ароматичні сполуки (ПАС), які потрапляють до організму з повітрям, продуктами харчування і водою.
Особливе занепокоєння викликає високий вміст ртуті у викидах вугільних електростанцій, оскільки ртуть може мати негативний вплив на когнітивний розвиток дітей і призвести до незворотних пошкоджень життєво важливих органів плода. Вугільні електростанції є найбільшим джерелом ртутного забруднення в Європі, і ЄС працює над технічними можливостями скорочення цих викидів у рамках нової угоди ООН.
http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/autors/5418_image001.png
З точки зору охорони здоров’я, будівництво нових електростанцій зведе нанівець заходи зі зниження кількості хронічних захворювань, завдасть значної шкоди здоров’ю населення та пролонгує небезпечні викиди на десятки років вперед.
Вплив вугільних електростанцій на здоров’я населення навіть не розглядався при обговоренні майбутнього енергетичного балансу Європи. Однак цей вплив необхідно враховувати при прийнятті всіх рішень щодо інвестицій в енергетику. Водночас необхідно терміново переглянути обґрунтованість тверджень про те, що власне вугілля це дешеве джерело електроенергії.
З огляду на необхідність прийняття термінових заходів боротьби зі зміною клімату і величезними ризиками для здоров’я, пов’язаними із забрудненням повітря, поступове виведення вугілля з виробництва електроенергії є неодмінною умовою.
Перший крок – ввести заборону на будівництво нових електростанцій. Багато держав, що входять до складу ЄС, намагаються забезпечити відповідність стандартам якості повітря, а плани з будівництва нових вугільних електростанцій є загрозою для успіху такої роботи. Необхідно віддавати пріоритет інвестиціям в відновлювальні джерела енергії та енергозбереження, які можуть принести величезну користь для здоров’я населення, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/foto/3445_image003.jpg
Як медики та фахівці у сфері охорони здоров’я можуть допомогти відмовитися від використання вугілля.
Забруднення повітря і особлива роль у цьому спалювання вугілля викликають все більшу стурбованість у медиків і фахівців у сфері охорони здоров’я.
Вони постійно вказують на величезні загрози для здоров’я людей через зміни клімату. У жовтні 2011 року по над 500 фахівців у сфері охорони здоров’я і санітар- ної безпеки, у тому числі представники медичних об’єднань, провідних медичних науково-дослідних інститутів і державних лікувальних установ, закликали уряди ввести заборону на будівництво вугільних електростанцій, в яких не передбачена технологія уловлювання та зберігання вуглецю (CCS), а також поступово вивести з експлуатації всі наявні вугільні електростанції, насамперед ті, що працюють на бурому вугіллі, оскільки вони мають особливо високий рівень впливу на здоров’я. Представники державних медичних установ і професійні медики можуть суттєво допомогти у припиненні використання вугілля в енергетиці, особливо на національному та місцевому рівнях.
Вони можуть використовувати наукові докази, наведені у цьому звіті, щоб привернути увагу до проблеми вугілля та його впливу на повітря і зміни клімату. Крім того, у трьох додатках до даного звіту приведена конкретна ін- формація, яка може використовуватись у боротьбі за кращі умови для здоров’я: технічний звіт про мето- дику оцінки впливу; огляд найбільш шкідливих речовин-забруднювачів, які викидають вугільні електростанції, супутні ризики для здоров’я, а також перелік рекомендацій з застосування природоохоронного законодавства ЄС для скорочення рівня забруднення, зумовленого використанням вугілля. Залучення представників сфери охорони здоров’я до питань енергетики має величезне значення для при- йняття рішень щодо її майбутнього розвитку з урахуванням наслідків для здоров’я населення.

Повна версія

    Додайте коментар:

 
Ім'я (обов'язково)
Email: (обов'язково)
captcha

Теги форматування

Смайли
 
 

Коментарі

Троянда і Дубрава продовжують зливати каналізаційні стоки.
26.11.2019 HerthaRer: Немаловажно указать, что мы выполняем оптимизацию ...
Троянда і Дубрава продовжують зливати каналізаційні стоки.
25.11.2019 HerthaRer: По мере увеличения количества сайтов, ссылки начал...
Троянда і Дубрава продовжують зливати каналізаційні стоки.
31.07.2019 Walteraveby: В Медицинском стоматологическом центре Эстетика вы...
Троянда і Дубрава продовжують зливати каналізаційні стоки.
26.07.2019 GarrySkern: Благодаря развитию современных технологий, строите...
Троянда і Дубрава продовжують зливати каналізаційні стоки.
10.07.2019 MeganSmoog: Медицинский центр Эстетика - это клиника, оборудов...
Толерантність.
30.10.2018 Ян: Коментарі, фактично ні-про-що. А пану Ребусу, як ...
Отруєння...
22.10.2018 Diwainmek: Противовирусный препарат Даклатасвир, механизм дей...

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:


Автори