блоги Ладижина

Блоги Ладижина
ПРАВО ( шаблони документів, консультації) 2 апреля 2014

Чи законно міський голова отримав вихідну допомогу?

Останнім часом в місті точаться розмови з приводу того, що міський голова отримав незаконно вихідну допомогу в розмірі 10 посадових окладів. Думки розділилися навпіл, - одна сторона вважає, що таке право передбачено чиним законодавством України, а інша вважає, що секретар міської ради пані Людмила Бучко порушила норми законодавства підписавши розпорядження про надання допомоги.
Не претендуючи на роль такого аж фахівця в галузі права, бо міський голова Валерій Коломєйцев завжди підкреслював, що він не дуже оцінює мій фаховий рівень, я висловлю свою досить суб’єктивну думку з цього приводу з посиланням виключно на норми чинного законодавства України.

Як відомо, 24 лютого 2014 року міський голова міста Ладижин написав заяву про дострокове складення своїх повноважень на підставі ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/autors/1393264222_dscn8716.jpg
1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/autors/otskanirovano_02_04_2014_20-38_2.jpg
Після написання заяви Ладижинська міська рада на 29 сесії розглянула заяву міського голови та взяла до відома заяву про складення повноважень у відповідності з вимогами п. 1 ч. 7 ст. 79 цього ж Закону, тобто повноваження міського голови були припинені 24 лютого 2014 року. Рішення міської ради було підписано секретарем міської ради Людмилою Бучко.

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома факт;

http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/autors/otskanirovano_02_04_2014_20-38_3.jpg
Але, як виявилось, в цей же день 24 лютого міський голова особисто підписав розпорядження про вибуття у відпустку з 24 лютого по 3 березня на 8 календарних днів. На час відпустки виконання обов’язків міського голови було покладено на першого заступника міського голови Анущенка Павла Дмитровича. Про даний факт ні секретар міської ради ні хто інший депутатів не повідомив, а тому при прийнятті заяви до відома про складення повноважень дана обставина не враховувалась.
http//lad.vn.ua/blog/uploads/images/autors/otskanirovano_02_04_2014_20-38.jpg
Вже наступного дня 25 лютого секретарем міської ради Людмилою Бучко було підписано розпорядження № 20-К «Про звільнення Коломєйцева В.І.».
Відповідно до розпорядження Коломєйцева Валерія Івановича було звільнено із займаної посади з 03.03.2014 року (по закінченню щорічної відпустки згідно розпорядження від 24.02.2014 року № 18-К) та виходом на державну пенсію.
При звільненні Валерію Коломєйцеву було виплачено наступні виплати:
- грошову винагороду в розмірі його середньомісячної заробітної плати на підставі п. 2.8. Положення про преміювання працівників виконавчих органів Ладижинської міської ради»;
- компенсацію за невикористані відпустки за 32 календарних дні;
- одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів в зв’язку з виходом на пенсію, як посадовій особі місцевого самоврядування, яка відпрацювала в органах місцевого самоврядування понад 10 років.


Таким чином, Валерія Коломєйцева фактично було звільнено 3 березня 2014 року через 8 днів після того, як були припинені його повноваження міського голови.

Пригадаємо текст заяви міського голови. В заяві мова йшла лише про складення ним повноважень міського голови достроково. Жодної мови про вихід на пенсію та виплату одноразової допомоги в розмірі 10 посадових окладів не було, тобто звільнення міського голови у зв’язку в тому числі виходом на пенсію, що стало підставою для виплати одноразової допомоги в розмірі 10 посадових окладів відбулось автоматично за ініціативою посадових осіб міської ради, що готували розпорядження про звільнення.

Відповідно до ч. 11 ст. 21 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

Отже, для виплати одноразової допомоги в розмірі 10 посадових окладів потрібно мати в наявності дві підстави: перша – наявність 10-річного стажу в органах місцевого самоврядування і друга - звільнення у зв’язку з виходом на пенсію. Обов’язковою умовою для виплати вказаної допомоги є звільнення посадової особи з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування.

Чи звільнявся міський голова Валерій Коломєйцев у зв’язку з виходом на пенсію?

Відповідно до статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок, тобто співпадає з пенсійним віком.
Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Тому вказані особи при досягненні пенсійного віку продовжують працювати до закінчення строку повноважень та не скористались правом на отримання грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів.
Порядок звільнення зазначених посадових осіб врегульований Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Згідно із ч. 3 ст. 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.
Отже, звільнення зазначених осіб відбувається відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закінчення строку повноважень як самостійна підстава для звільнення не дає права на виплату грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів, оскільки не передбачає вихід на пенсію ( даний висновок міститься в Методичних рекомендаціях Головдержслужби «Про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів при звільненні посадових осіб місцевого самоврядування у зв’язку з закінченням терміну повноважень та виходом на пенсію. Охорона трудових прав депутатів місцевих рад»).

Далі цитата з методичних рекомендацій:

Однак, законодавством не заборонено розірвання трудового договору з кількох підстав, якщо такі підстави є самостійними і не виключають можливості їх одночасного застосування.
Тому для отримання зазначеної грошової допомоги посадові особи, які працюють на виборних посадах мають звернутися до відповідної ради з заявою щодо виплати їм одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у зв’язку з виходом на пенсію. Відповідно вказане має бути зазначено і у розпорядженні про звільнення зазначених осіб.
У їх трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень та виходом на пенсію», відповідна норма Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер, порядковий номер запису.


В розпорядженні, яке було підписано секретарем Ладижинської міської ради Людмилою Бучко визначено, що міський голова звільнився у зв’язку з виходом на державну пенсію. Виникає цілий ряд запитань.
В п. 1 розпорядження не вказано, що Коломєйцев Валерій Іванович був звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, а лише в зв’язку з виходом на державну пенсію.
Звільнено Валерія Коломєйцева було 3 березня по закінченні щорічної відпустки, а не в день припинення повноважень, тобто прийняття рішення Ладижинською міською радою.
Таким поняттям, як державна пенсія, законодавство не оперує.
Валерій Коломєйцев в заяві про дострокове складення повноважень не писав, що він складає повноваження у зв’язку з виходом на пенсію та не просив виплатити йому одноразову допомогу при цьому.
Ладижинська міська рада 24 лютого не приймала рішення про виплату одноразової допомоги Валерію Коломєйцеву у зв’язку з виходом на пенсію, тобто персональну відповідальність за законність такої виплати несе секретар міської ради Людмила Бучко, яка підписала розпорядження.

Що стосується відпустки та звільнення на 8 днів пізніше. На момент написання заяви про складення повноважень міський голова Валерій Коломєйцев перебув у відпустці. В момент, коли він написав відповідну заяву та склав з себе повноваження, попереднє розпорядження про вибуття у щорічну відпустку втратило чинність, а після прийняття рішення Ладижинською міською радою він підлягав звільненню в цей же день, відповідно ніяких щорічних відпусток не мав право добувати ще 8 днів, бо законодавство безапеляційно визначає час припинення та звільнення міського голови з цих підстав.

Висловлю свої суб’єктивні висновки з якими можна безперечно не погоджуватись:
- звільнення міського голови Коломєйцева Валерія Івановича у зв’язку з достроковим припиненням повноважень повинно було відбутись 24 лютого 2014 року, а не 3 березня;
- заяви про складення повноважень у зв’язку з виходом на пенсію міський голова не писав, більше того, на момент написання заяви він вже був на пенсії. а тому жодних правових підстав для звільнення міського голови з цих підстав немає;
- відповідно немає підстав для виплати одноразової допомоги в розмірі 10 посадових окладів, позаяк рішення Ладижинська міська рада з цього приводу не приймала;
- в діях секретаря міської ради пані Людмили Бучко може бути склад злочину за перевищення службових повноважень, а в діях посадових осіб, що погодили вказане розпорядження, склад злочину за службову недбалість.


В любому випадку законність виплати одноразової допомоги міському голові мають перевірити правоохоронні органи. а тому сьогодні стверджувати, що в даному випадку пані Людмила Бучко та працівники міської ради зробили щось незаконне, не можна.

Свої висновки подам на розгляд уповноваженому Ладижинської громади з питань запобігання та протидії корупції Володимиру Пашковському та звертаюсь офіційно до прокурора міста Ладижин пана Гирби з пропозицією розпочати перевірку всіх викладених обставин.

Коментарі:

6.04.2014 - 17:29 #1pasa28
Дуже добре що ви виклали на сайті копії цих документів!!!!!!, я вже хотів робити запит на доступ до публічної інформації щодо цих документів.
Можливо у людей відкриються очі по відношенню до наших держ.службовіців міської ради, яких ми наймаємо на роботу. Розмір одноразової допомоги нашому меру - 100 тис.грн. ЦЕ НАШІ ГРОШІ.!
Тримайте в курсі щодо перевірки прокуратури.
12.04.2014 - 02:50 #2антифашист
Дуже добре що і тут'назву підара скакодубіща підаром.який видаляє коменти
1.05.2014 - 14:10 #3nina
pasa 28 Відстоять покидьки свого рудого, хай би він згвалтував їхню рідну людину. Бо вміють вони радіти чужим статкам, навіть якщо ці статки в них же вкрадені. А прокурор міста, близький родич Заболотного. Не буде ніяких перевірок, покі корупція не буде подолана. А з покідьками які є серед нас це важко зробити. Навіть на цьому сайті облизують владу. А може це сама влада вже вдалася, до коментів тут.

    Додайте коментар:

 
Ім'я (обов'язково)
Email: (обов'язково)
captcha

Теги форматування

Смайли
 
 

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:


Автори