Захист планети

oon13.jpg (9.44 Kb)

Захист планети-вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками.

13.1 Підвищити опірність і здатність адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ і стихійних лих у всіх країнах
13.2 Включити заходи реагування на зміну клімату в політику, стратегії та планування на національному рівні
13.3 Поліпшити просвітництво, поширення інформації і можливості людей та установ щодо пом’якшення гостроти та послаблення наслідків зміни клімату, адаптації до них і раннього попередження
13.а Виконати взяте на себе розвиненими країнами, які є учасниками Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, зобов’язання досягти мети щорічної мобілізації до 2020 року загальними зусиллями 100 млрд дол. США з усіх джерел для задоволення потреб країн, що розвиваються, в контексті прийняття конструктивних заходів щодо пом’якшення гостроти наслідків зміни клімату та забезпечення прозорості їх здійснення, а також забезпечити повномасштабне функціонування Зеленого кліматичного фонду шляхом його капіталізації в найкоротші можливі терміни
13.b Сприяти створенню механізмів зі зміцнення можливостей планування й управління, пов’язаних зі зміною клімату, в найменш розвинених країнах і малих острівних державах, що розвиваються, приділяючи, зокрема, підвищену увагу жінкам, молоді, а також місцевим і маргіналізованим громадам