Мир і справедливість

oon16.jpg (11.39 Kb)
Мир і справедливість - сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.


16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити показники смертності від цього явища в усьому світі
16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей
16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя
16.4 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, активізувати діяльність з виявлення й повернення викрадених активів і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності
16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах
16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях
16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства
16.8 Розширити й активізувати участь країн, що розвиваються, в діяльності органів глобального регулювання
16.9 До 2030 року забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень особистості, включаючи свідоцтва про народження
16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод
16.а Зміцнити відповідні національні установи, у тому числі завдяки міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в країнах, що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю
16.b Заохочувати й упроваджувати в життя недискримінаційні закони та політику в інтересах сталого розвитку.