Про "Ладижин-2030" в запитаннях та відповідях

http//lad.vn.ua/uploads/images/foto/6282_dsc04561.jpg Коли було створено «Ладижин-2030» і ким?

Координаційний центр стратегічного розвитку «Ладижин -2030» було створено 23 травня 2017 року за результатами круглого столу з приводу децентралізації та адміністративно-територіальної реформи в місті Ладижин та навколишніх районах, в якому взяли участь представники громадських організацій міста Ладижин.
Вже 30 травня 2017 року було підписано установчий документ про створення громадської платформи «Координаційний центр стратегічного розвитку «Ладижин-2030». Меморандум підписали представник 5-ти громадських організацій міста Ладижин та Тростянецького району. Зокрема, це громадська організація «Громадський центр євроінтеграції та розвитку українсько-польських зв’язків «Від Варти до Бугу», громадська організація «Ладижинська громадська рада», громадська організація «Фундація підприємницьких ініціатив», громадська організація «Народний центр екологічного контролю», громадська організація «Четвертинівська громадська рада».


Що представляє собою «Ладижин-2030»?

Координаційний центр стратегічного розвитку «Ладижин-2030» є громадською платформою, яка створена для консолідації державного, господарського та громадського секторів суспільства в напрямку виконання 17 цілей сталого розвитку людства на території Вінницької області на принципах дотримання 10 принципів ООН в напрямку захисту прав людини, трудових відносин, охорони навколишнього природного середовища та боротьби з корупцією.
Головним органом управління «Ладижин -2030» є координаційна рада до складу якої входять по одному представнику від кожної організації, що входить до громадської платформи. Керує роботою координаційної ради координатор. На сьогодні – це фахова людина з величезним досвідом роботи в сфері бізнесу, - Станіслав Бажан.

На сьогодні «Ладижин-2030» пройшов ініціацію при ООН та є частиною всесвітньої глобальної мережі до якої входить більше 9 тисяч неурядових та комерційних організацій всього світу. В складі цієї мережі створено більше 50 активно діючих національних мереж. Це дає цілий спектр можливостей для учасників, від конструктивного світового діалогу по критично важливим питанням і навчальним програмам до різних моделей економічного розвитку та розвитку бізнесу.

Чи має «Ладижин -2030» відношення до політики?

Координаційний центр стратегічного розвитку «Ладижин-2030» створено, як громадську неполітичну платформу, яка має перерости в громадський рух, тому до політики не має жодного відношення, не є політичним проектом, не підтримується політиками і політичними партіями.
Також «Ладижин-2030» не є суто ладижинським проектом, який лобіює інтереси свого міста. Це лише назва території, звідки почався цей рух, і не більше того.


Що стало правовим фундаментом для створення «Ладижин-2030»?

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку (далі – Саміт), на якому 193 країни-члени ООН затвердили 17 глобальних цілей розвитку на 2016-2030 роки. Проголошуючи нову еру національних дій та міжнародного співробітництва, новий порядок денний зобов’язує кожну країну здійснити широкий спектр заходів, які будуть спрямовані не тільки на усунення корінних причин бідності, а й на покращення економічного зростання і процвітання, а також на задоволення потреб людей в охороні здоров’я, освіті та соціальному забезпеченні, передбачаючи при цьому охорону навколишнього середовища. В Україні розпочалась робота з досягнення цілей сталого розвитку, які мають забезпечити в країні економічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість.

Підписуючи Меморандум сторони домовились про те, що будуть всіляко сприяти виконанню 17 цілей ООН в Україні, задекларувавши пряму підтримку цілей сталого розвитку людства на період до 2030 року на території зони дії Меморандуму, а це місто Ладижин та 8 навколишніх районів.

Як побудована робота «Ладижин-2030»?

Робота координаційного центру стратегічного розвитку побудована через робочі групи, які створені координаційною радою для реалізації всіх 17-ти цілей сталого розвитку. Кожен бажаючий, будь-то громадянин або організація, може приєднатись до Меморандуму, підписавши декларацію приєднання та передавши її в координаційну раду. Це дасть можливість приєднатись до бажаної робочої групи, користуватись можливостями громадської платформи та забезпечити свою творчу реалізацію.


Яку територію охоплює проект «Ладижин-2030»?


Територія прямої дії - місто Ладижин (Ладижинська міська рада), Гайсинський, Теплицький, Тростянецький, Тульчинський, Немирівський, Іллінецький, Бершадський, Чечельницький райони Вінницької області в адміністративно-територіальних межах. Інші адміністративно-територіальні одиниці: Вінницької області за межами території прямої дії.

Які напрямки роботи має «Ладижин -2030»?

В складі «Ладижин-2030» створено 12 робочих груп: просвіта, тренінги, підготовка лідерів, захист прав людини, соціальний захист та гендерні питання, здоровий спосіб життя, культура, туризм, події, екологія, стратегія розвитку територій/інвестиції, розвиток бізнесу, соціально-відповідальний бізнес, сталий розвиток села , с.г. кооперація, інновації, «зелена» енергетика, фонд підтримки, грантова робота, прозора влада, глобальний договір з владою, міжнародні відносини.

Які принципи сповідує «Ладижин-2030»?

Робота «Ладижин-2030» побудована на дотриманні семи принципів:

- Територіальна стратегія місцевого розвитку за яким за основу береться однорідна, мала, соціально згуртована територія для якої характерні спільні традиції, місцева ідентичність, адміністративна територіальність, відчуття приналежності або спільні потреби і очікування. На обраній території повинна бути достатня єдність та критична маса людських, фінансових, та економічних ресурсів, а також підтриманих життєздатних стратегій місцевого розвитку;
- Висхідний підхід за яким передбачається, що в ухваленні рішень щодо розвитку своєї території беруть участь місцеві учасники;
- Партнерські стосунки між державним та приватним секторами через місцеві групи дії за яким важливим є створення місцевих груп дії із залученням всіх секторів суспільства;
- Підтримка інновацій за яким важливе значення має новаторський підхід, який повинен мати широке поле дії;
- Інтегровані та багатогалузеві дії за яким «Ладижин-2030» не є програмою галузевого розвитку, а є цілісною інтегрованою багатовекторною концепцією розвитку суспільства;
- Створення інформаційних мереж за яким велике значення надається створеним комунікаційним можливостям для всіх учасників;
- Співпраця за яким важливе значення надається реалізації проектів у співпраці з іншими групами або структурами, як національного, так і міжнародного рівня.


Хто може долучитись до «Ладижин – 2030»?

«Ладижин-2030» є частиною самої великої в світі світової добровільної мережі корпоративного громадянства. Ладижин-2030» -це мережі компаній бізнесу, неурядових громадських організацій, органів місцевого самоврядування, тому долучитись до цієї платформи може люба організація чи громадянин.
«Ладижин-2030» -це добровільне об’єднання, яке своїх учасників юридично ні до чого не зобов’язує, не є засобом моніторингу поведінки і примусу до виконання норм і правил, не є стандартом або кодексом поведінки, не є регулюючим органом або піар-каналом.


Які можливості дає «Ладижин-2030» для його учасників або партнерів?

Для неурядових організацій або громадян наша платформа може надати можливість реалізації своїх проектів, навчання, творчої реалізації, отримання міжнародної фінансової допомоги. Для організацій сфери бізнесу «Ладижин-2030» -це можливість знайти партнерів за кордоном, залучити інвестиції та стати частиною світової економіки. Для громад та органів місцевого самоврядування наша платформа –це розробка та реалізація стратегії місцевого розвитку із залученням господарського та громадського сектору суспільства та з можливістю використання національних та міжнародних механізмів.

Як зв’язатись з «Ладижин-2030»?

Зв'язок можна отримати безпосередньо з координатором проекту Станіславом Бажаном за телефоном: +380500345421
Також можна надіслати електронного листа на нашу електронну пошту: ladyzhyn2030@gmail.com
Також можна отримати зв'язок та необхідну інформацію через наш інтернет-ресурс: http://lad.vn.ua/2030/