Завантаження. Почекайте будьласка...
Головна сторінка - Влада, Топ-5 РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ „Стан екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій ”

РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ „Стан екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій ”

http//lad.vn.ua/uploads/images/foto/thumb/8128_img_0190.jpg 23 липня у місті Ладижині відбулось виїзне розширене засідання круглого столу на тему «Стан екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій». По звершенні круглого столу було прийнято рекомендації, остаточний текс яких ми вам пропонуємо.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
„Стан екологічної безпеки в місті Ладижині
та прилеглих до нього територій ”

23 липня 2015 року м.Ладижин
Вінницька область

Учасники круглого столу – представники громадськості, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, представники наукових установ заслухавши та обговоривши інформацію щодо стану екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій висловлюють занепокоєння впливом шкідливих викидів Ладижинської ТЕС на довкілля та здоров’я людей.
Учасники круглого столу відзначають, що Україна, яка з 1 лютого 2011 року є членом Енергетичного співтовариства, взяла зобов’язання виконувати заходи, спрямовані на зменшення забруднення довкілля та імплементації директив 2001/80/ЕС , 2010/75/EU.
Зокрема, до директиви 2010/75/EU про промислові викиди, прийнятої на заміну директиви 2001/80/ЕС, увійшли більш жорсткі вимоги щодо великих спалювальних установок. Одна з найбільш суттєвих змін полягає в зменшенні граничних допустимих норм викидів для діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу, які викидаються великими спалювальними установками.
Ці вимоги набувають чинності в країнах ЄС для нових спалювальних установок з 1 січня 2016 року.
Як з’ясувалось, більшість електростанцій України виявились неготовими до запровадження швидких змін через вкрай незадовільний стан енергоблоків вугільних ТЕС. Таких в Україні близько сотні, і практично всі вони відпрацювали проектний ресурс, адже були збудовані ще в 60-70-ті роки минулого сторіччя.
З іншого боку, проблема забруднення повітря стоїть в Україні надзвичайно гостро, оскільки більшість підприємств теплової енергетики мають недостатнє оснащення газопилоочисним обладнанням, що призводить до надзвичайно високих обсягів викидів забруднювальних речовин. (Камери відеоспостереження для охорони та безпеки - на ibezpeka.com.ua)

У Вінницькій області одним з найпотужніших підприємств теплової енергетики є відокремлений підрозділ „Ладижинська ТЕС” ПАТ „ДТЕК Західенерго”ДТЕК (далі- Ладижинська ТЕС). На ТЕС - шість енергоблоків, які вводились в експлуатацію почергово протягом 1970-72 рр. Окрім виробництва електроенергії, станція забезпечує місто теплом та водою.
У котлоагрегатах шести енергоблоків спалюється вугілля газової групи, внаслідок чого, в залежності від завантаженості Ладижинської ТЕС та якості вугілля, в атмосферу викидається понад 100 тисяч тонн різних забруднювальних речовин на рік. Основними елементами пилогазоочисного обладнання є електрофільтри, половина з яких не модернізувалась з початку експлуатації через високу вартість (понад 140 млн. грн. за один електрофільтр). Основне обладнання внаслідок тривалої експлуатації також має велику ступінь зносу і потребує реконструкції, вартість якої – понад 1 млрд. грн. для одного енергоблоку. Таким чином, для зменшення шкідливих викидів в атмосферу необхідно капітальний ремонт та заміна обладнання, вартість якого дуже висока, або побудова нової ТЕС за сучасними технологіями.
При цьому, Ладижинська ТЕС постійно здійснює інвестування на природоохоронну діяльність, яке за останні три роки склало:
2012р. – 11,7 млн. грн.;
2013р. – 16,8 млн. грн.;
2014р. – 33,4 млн. грн.,
в 2015г. планується витратити 11,1 млн. грн..
Екологічного податку до бюджетів всіх рівнів сплачено:
2013р. – 95,7 млн. грн.;
2014р. – 95 млн. грн.,
планується у 2015р. – 106 млн. грн.
В той же час, починаючи з четвертого кварталу 2014р., економічний стан Ладижинської ТЕС, як і усієї теплогенеруючої галузі країни, постійно погіршується, і це призвело до збитковості в її роботі. Основними чинниками цього є низька платіжна дисципліна з боку ДП «Енергоринок» за відпущену електроенергію (борг станом на 01.07.2015р. перед ПАТ «ДТЕК Західенерго», до якого належить ДТЕК Ладижинська ТЕС, складає 1 млрд. 394 млн. 283,5 тис. грн.), а також недосконала тарифна політика з боку НКРЕ та КП по відношенню до теплогенерації, нинішний тариф покриває лише 72% собівартості електроенергії, що виробляється на ТЕС.
Згідно з Бюджетним Кодексом України, передбачалося, що з 2014 р. – 50% з 65% коштів, що надходять до спеціального фонду державного бюджету, будуть спрямовані на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Однак, у відповідності з Законом України від 16 січня 2014 року № 719-VII цей механізм призупинений. А з 2015 року екологічний податок взагалі втратив статус цільового і наразі спрямовується до загального фонду бюджету.

Валовий викид забруднювальних речовин Ладижинської ТЕС становить 123004, 5 т/рік, в тому числі валовий викид парникових газів ТЕС для вуглецю діоксиду складає 3881947,75т т/рік, для азоту діоксиду – 58,815 т/рік. З загального об’єму викидів станції 89 % складають викиди сірчистого ангідриду.
Відповідно до даних головного управління статистики у Вінницькій області впродовж 6 місяців 2013 року рівень викидів забруднювальних речовин та парникових газів в атмосферу та повітряний басейн Вінницької області від стаціонарних джерел забруднення області склав 55,7 тис.т. Незаперечним лідером є місто Ладижин і, передусім Ладижинська ТЕС, на яку припадає 75,7 % загальнообласних обсягів викидів.
Найбільша ступінь забруднення атмосферного повітря зумовлена застосуванням морально застарілого і фізично зношеного технологічного обладнання, устаткування та очисних споруд, призначених для забезпечення зменшення концентрації забруднювальних речовин у викидах, так і відсутністю чітко організованого екологічного контролю та недостатнього використання комплексу заходів, спрямованих на зменшення ступеня його забруднення.
Крім того, проблемою є те, що на всіх теплоелектростанціях, як державних так і приватних, є лише системи очистки від пилу, але зовсім відсутні системи сірко - азотної очистки.
Тому, важливими в цій ситуації можуть бути результати розробок науковців Вінницького національного технічного університету. Один із найбільш ефективних варіантів очищення димових газів від оксидів сірки для котлоагрегатів Ладижинської ТЕС визначено реконструкцію електрофільтрів зі встановленням сіркоочисної установки, впровадження схеми триступеневого спалювання палива, а до найкращих методів керування віднесено такі заходи, як оптимізація режиму спалювання палива із зменшенням надлишку кисню та приведення технічного стану обладнання блоків до існуючих нормативних положень з метою зменшення використання палива.
Найбільш небезпечними для населення є відходи згоряння палива на Ладижинській ТЕС, що вимагає напружених дій усіх причетних до питань їх утилізації та переробки. Шляхами переробки золо-шлакових відходів Ладижинської ТЕС може бути їх використання у будівництві та промисловості, як основа дорожнього покриття, при планувально-вирів- нювальних роботах, для заповнення кар’єрних виробіток, як добавка при виготовленні будівельних матеріалів (бетону, шлакоблоків, цегли, цементу,керамзиту); у виробництві мінеральних добрив,вапнуванні ґрунтів.
Окрім цього, з екологічними проблемами регіону тісно пов’язані проблеми у сфері охорони здоров’я. Наслідком збільшення шкідливих викидів в атмосферу, згідно зі статистичними даними, є ріст рівня серцево-судинних, алергічних, онкологічних та пульмонологічних захворювань у жителів тих населених пунктів, які знаходяться у радіусі 50 км від Ладижинської ТЕС.
Так, відповідно до статистичних даних Вінницького обласного медико-статистичного інформаційно-аналітичного центру встановлено, що при загальній тенденції до зменшення загальної захворюваності в м. Ладижині, окремі види захворювань реєструються частіше, ніж в середньому по області.
Тому, науковці області відзначають потребу у проведенні спеціальних наукових досліджень, спрямованих на визначення реальних рівнів захворюваності населення у місті Ладижині та порівняння одержаних даних з результатами аналогічних досліджень, проведених в інших регіонах області, що дозволить виявити як загальний рівень захворюваності, так і встановити найбільш уразливі органи і системи, найбільш поширені типи патологічних зрушень і нозологічних форм.

Заслухавши та обговоривши проблеми щодо стану екологічної безпеки в місті Ладижині, прилеглих до нього територій та впливу шкідливих викидів Ладижинської ТЕС на довкілля та здоров’я людей, учасники круглого столу ВВАЖАЮТЬ ЗА НЕОБХІДНЕ:

1. Інформацію „Про стан екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій ” взяти до відома.

2. Звернутися до центральних органів влади України, депутатів обласної Ради 6 скликання, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськості, представників наукових установ, засобів масової інформації Вінниччини підтримати пропозиції учасників круглого столу щодо врегулювання проблем екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій, а саме:

2.1. До Президента України, як гаранта додержання Конституції України, з клопотанням дати доручення органам державної влади щодо:
- затвердження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, приведення допустимих норм викидів шкідливих речовин до європейських стандартів;
- посилення координації дій у сфері розроблення політики скорочення викидів парникових газів; запровадження електронної системи постійного визначення, моніторингу та подання звітності щодо викидів;
- прийняття відповідного нормативного акту, який дозволяв би проводити фаховий, незалежний контроль шкідливих викидів в атмосферу, на ґрунти та поверхні водойм;
- вивчення економічної та екологічної доцільності модернізації очисних систем від шкідливих викидів теплоелектростанцій, або будівництво нових ТЕС за сучасними технологіями, визначення джерел фінансування та етапи виконання таких завдань;
- зважаючи на те, що, за більш ніж 40 років функціонування Ладижинської ТЕС, не проводилося жодної реконструкції, наявність застарілих технологій, відсутність власних коштів на реконструкцію навіть одного з шести блоків, просимо передбачити побудову нової ТЕС або реконструкцію в першу чергу Ладижинської ТЕС серед інших в Україні та розглянути можливості залучення коштів Кіотського протоколу.

2.2. До Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з клопотанням про:
- прийняття Закону України про якість атмосферного повітря, де визначити стандарти якості повітря для пилу, вуглецю діоксида, азоту діоксида, озону, бензипирена та інших шкідливих для здоров’я людини речовин, які не відрізняються від стандартів ЄС;
- розроблення державної та регіональної програми з метою дотримання стандартів скорочення викидів, газифікації ТЕС та інші;
- не обмеження проведення перевірок підприємств, які становлять підвищену екологічну небезпеку, незалежно від їх форм власності;
- включення заходів, пов’язаних із збереженням здоров’я населення на забруднених територіях та забезпечення мешканців населених пунктів чистою питною водою до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 № 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”;
- створення супутніх підприємств з переробки золошлакової суміші та сухої золи, використання їх в подальшому для будівництва доріг,заповнення кар’єрних виробіток, як добавка при виготовленні будівельних матеріалів (бетону, шлакоблоків, цегли, цементу,керамзиту) у виробництві мінеральних добрив,вапнуванні ґрунтів та інше;
- зарахування екологічного податку до спеціального фонду місцевих бюджетів (пункт 43 статті 64, пункт 33 статі 66 та пункт 20-4 статі 69).

2.3. До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:
- вжити заходів впливу до ДП „Енергоринок” щодо недопущення заборгованості за відпущену електроенергію;
- встановити економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію для теплової генерації України;
- повернутись до практики повернення інвестиційної складової тарифу на цільову реконструкцію обладнання підприємств;
- повернути спецфонди екологічного спрямування задля можливості використання коштів сплаченого екологічного податку виключно на проекти, що зменшують навантаження на навколишнє природне середовище.
2.4. До органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, науковців, виробників області:
- ініціювати проведення спеціальних наукових досліджень, спрямованих на визначення реальних рівнів захворюваності населення м.Ладижин та регіону в цілому, визначення безпосереднього впливу шкідливих викидів на стан довкілля, природне середовище та здоров’я людини;
- створити спеціалізовану лабораторію екологічної інспекції щодо контролю викидів в атмосферу та забруднення води, оснащену електронною системою постійного визначення, моніторингу та подання звітності про рівень шкідливих викидів;
- визначити соціальні критерії для комфортного проживання населення навколо теплоелектростанцій;
- запропонувати профільним постійним комісіям обласної Ради, департаментам та службам облдержадміністрації вивчити інші екологічні питання, порушені у зверненні „Ладижинської громадської ради”, запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем, повідомити громадськість та обласну Раду.
2.5. До засобів масової інформації області систематично висвітлювати інформацію щодо стану довкілля в місті Ладижині та прилеглих до нього територій.
2.6. До голови Вінницької обласної Ради Сергія Свитка щодо внесення питання „Про стан екологічної безпеки в місті Ладижині та прилеглих до нього територій” на розгляд пленарного засідання сесії обласної Ради.

Читайте також

Передача "Екосвіт" на ВДТ, присвячена екологічному круглому столу в Ладижині

Директор Ладижинської ТЕС відмовився проводити круглий стіл на тему екології
11 серпня 2015 | | Автор:Arhip | Переглядів: 768 Коментарів: 0

Додати коментар

Ви зайшли на сайт як незареєстрований.
Ви можете зареєструватись або увійтипід своїм им'ям.
Також Ви можете увійти через одну із соціальних мереж - Увійти через соцюмережі

Логін
Пароль