Завантаження. Почекайте будьласка...
Головна сторінка - Суспільство, Статьи, Скандалы Центральна виборча комісія зупинила процедуру відкликання депутата Завальної !!!

Центральна виборча комісія зупинила процедуру відкликання депутата Завальної !!!

http//lad.vn.ua/uploads/images/foto/34_2roron.jpg
19 квітня Центральна виборча комісія прийняла постанову № 72 "Про деякі питання організації роботи
Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області" якою було фактично скасовано всі рішення міської виборчої комісії, що стосувались відкликання депутата Ладижинської міської ради Тетяни Завальної.
Таким чином, процедура незаконного відкликання невгодного для влади депутата закінчилась.
Пропонуємо ознайомитись з повним текстом постанови ЦВК з цього приводу, яку можна переглянути на офіційному скайті ЦВК: http://www.cvk.gov.ua/pls/acts/ShowCard?id=28044&what=0

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

19 квітня 2012 року № 72

Про деякі питання організації роботи
Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області

До Центральної виборчої комісії 17 квітня 2012 року надійшли завірені копії рішень Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області (далі – Ладижинська міська виборча комісія) щодо призначення та підготовки проведення голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Вінницької області (далі – Ладижинська міська рада) Завальної Тетяни Василівни.

Так, постановою Ладижинської міської виборчої комісії від 28 лютого 2012 року № 1 прийнято протокол зборів виборців одномандатного мажоритарного виборчого округу № 15 міста Ладижин Вінницької області щодо внесення пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В. та вирішено видати ініціативній групі підписні листи для збирання підписів на підтримку такої пропозиції.

Постановами цієї ж комісії від 28 лютого 2012 року № 2 та № 3 встановлено зразок підписного листа та видано 60 таких листів ініціативній групі для збирання підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради.

З 7 до 16 березня 2012 року Ладижинською міською виборчою комісією прийнято низку постанов щодо призначення та підготовки проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради. Так, постановами від 7 березня 2012 року № 1 та № 2 зареєстровано 20 (двадцять) підписних листів та визнано дійсними 127 (сто двадцять сім) підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В.; постановами від 12 березня 2012 року № 1 та № 2 вирішено призначити в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 15 міста Ладижин Вінницької області голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В. на 29 квітня 2012 року; постановою від 14 березня 2012 року № 1 вирішено утворити дільницю для голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради; постановами від 16 березня 2012 року утворено дільничну виборчу комісію для проведення голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради (постанова № 1), затверджено форму і текст бюлетеня (постанова № 2), встановлено форми протоколів дільничної і міської виборчих комісій про результати голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В. (постанова № 3), а також порядок і строки подання такого протоколу дільничної виборчої комісії до територіальної виборчої комісії (постанова № 4).

Частиною першою статті 16 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" передбачено, якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з проведених нею перевірок, засобів масової інформації чи з інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому законом порядку.

Центральна виборча комісія здійснює, зокрема, контроль за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (частина друга статті 1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію").

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 24 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" Центральна виборча комісія може з власної ініціативи у разі прийняття територіальною виборчою комісією незаконного рішення скасувати таке рішення.

Розглянувши отримані матеріали, Центральна виборча комісія встановила.

Порядок відкликання депутата місцевої ради встановлено розділом V Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Так, згідно з частиною першою статті 38 вказаного Закону право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої ради до територіальної виборчої комісії належить відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам (конференціям) об’єднань громадян, їхніх місцевих осередків, які відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Таким чином, Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" передбачено право внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради відповідній місцевій раді та суб’єктам висування кандидатів у депутати місцевих рад, що знаходяться на території відповідного виборчого округу.

Разом з тим, Центральна виборча комісія зауважує, що Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", відповідно до якого обиралися депутати Ладижинської міської ради Вінницької області шостого скликання і який на сьогодні регулює порядок організації підготовки і проведення місцевих виборів, не передбачає права зборів виборців висувати кандидатів у депутати місцевих рад, що унеможливлює виникнення у зазначеного суб’єкта права вносити пропозиції про відкликання депутатів.

Розгляд питання про відкликання депутата місцевої ради територіальною виборчою комісією регламентовано статтею 39 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

Так, територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк з моменту одержання протоколу зборів виборців, зборів (конференцій) об'єднань громадян, їхніх місцевих осередків з пропозицією про відкликання депутата місцевої ради розглядає це питання на своєму засіданні і приймає відповідне рішення (частина перша статті 39 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад").

Відповідно до частини другої статті 39 вказаного Закону у разі порушення порядку внесення пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна комісія може відмовити в прийнятті протоколу зборів виборців.

Таким чином, Ладижинською міською виборчою комісією при вирішенні питання про прийняття або відмову в прийнятті протоколу "зборів виборців одномандатного мажоритарного виборчого округу № 15 м. Ладижин Вінницької області" щодо внесення пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В. не враховано, що пропозицію про відкликання депутата місцевої ради внесено неналежним суб’єктом, що обумовлює порушення порядку внесення такої пропозиції.

Крім того, Центральна виборча комісія вважає за необхідне зазначити, що положення статей 38, 42, 46 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" пов’язують порядок проведення зборів виборців, зборів (конференцій) об’єднань громадян чи їхніх місцевих осередків, підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, утворення дільниць для голосування та дільничних комісій, складання списків виборців для голосування, а також оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та їх членів з окремими положеннями Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 14 січня 1998 року № 14/98-ВР. Вказаний Закон втратив чинність згідно із Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року № 1667-IV, який у свою чергу втратив чинність відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня 2010 року № 2487-VI.

Отже, встановлена Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" процедура відкликання депутата місцевої ради передбачає застосування норм закону, який втратив чинність.

Водночас чинний Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", яким визначено основні засади, організацію і порядок проведення місцевих виборів, не передбачає можливості застосування встановлених ним виборчих процедур під час підготовки і проведення голосування пропозиції про відкликання депутата місцевої ради.

Таким чином, процедура відкликання депутата місцевої ради, в тому числі проведення голосування пропозиції щодо такого відкликання, не врегульована законами України.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" територіальні виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Частиною третьою статті 20 зазначеного Закону встановлено, що територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Повноваження міської виборчої комісії визначено статтею 25 вказаного Закону.

Отже, постанови Ладижинської міської виборчої комісії стосовно призначення та підготовки проведення голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В. є такими, що суперечать законодавству України та прийняті з перевищенням повноважень територіальної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія також звертає увагу Ладижинської міської виборчої комісії, що відповідно до частин першої, двадцять першої статті 27 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" територіальні виборчі комісії організовують свою роботу, зокрема здійснюють ведення діловодства, згідно з вимогами цього Закону в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.

Постановами Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 та № 351 затверджено відповідно Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів і Порядок організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Частиною першою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що рішення Центральної виборчої комісії є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами відповідного виборчого процесу, в тому числі територіальними виборчими комісіями.

Згідно з частиною п’ятнадцятою статті 27 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", пунктом 2.9 Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350, рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину. Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні.

Разом з тим, постанови Ладижинської міської виборчої комісії, що надійшли до Центральної виборчої комісії, оформлені з порушенням вищезазначених вимог Закону і рішень Центральної виборчої комісії, зокрема, викладені у вигляді "постанов засідання Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області", не містять власних найменувань та мотивувальних частин із посиланнями на обставини, що зумовили розгляд питань на засіданні комісії.

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 27 вказаного Закону рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Таким чином, постанови Ладижинської міської виборчої комісії, що надійшли до Центральної виборчої комісії і стосуються призначення та підготовки проведення голосування пропозиції про відкликання депутата Ладижинської міської ради Завальної Т.В., підлягають скасуванню.

Враховуючи викладене, згідно з частиною третьою статті 19, пунктом 5 частини першої статті 24 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 – 13, частиною першою статті 16, пунктом 13 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанови Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області:

– від 28 лютого 2012 року № 1–3;

– від 7 березня 2012 року № 1 та № 2;

– від 12 березня 2012 року № 1 та № 2;

– від 14 березня 2012 року № 1;

– від 16 березня 2012 року № 1–4.

2. Звернути увагу Ладижинської міської виборчої комісії Вінницької області на обов’язковість дотримання вимог законів України та рішень Центральної виборчої комісії при організації своєї роботи.

3. Цю постанову надіслати Ладижинській міській виборчій комісії Вінницької області, Ладижинській міській раді Вінницької області.

Голова Центральної виборчої комісії В. ШАПОВАЛ
26 квітень 2012 | | Автор:Arhip | Переглядів: 1887 Коментарів: 0

Додати коментар

Ви зайшли на сайт як незареєстрований.
Ви можете зареєструватись або увійтипід своїм им'ям.
Також Ви можете увійти через одну із соціальних мереж - Увійти через соцюмережі

Логін
Пароль